Sensationele vondst: antieke boekrollen onthullen netwerk uit de oudheid!

Bij de graafwerken op het eiland Tortini voor de Griekse kust werden eeuwenoude papyrusrollen gevonden. De inhoud blijkt spectaculair.

De graafwerken werden uitgevoerd in opdracht van baron von Munchafen,

die kort geleden het volledige eiland  heeft gekocht om er een exclusieve

villa te bouwen. Volgens onbevestigde geruchten is de baron recent voor

de tweede maal gehuwd en moest de villa een romantisch liefdesnestje worden.

De werken zijn onmiddellijk stilgelegd.

De boekrollen dateren uit de 5de eeuw v.C. en verhalen over het oplossen van misdaden in het oude Athene. Hoofdpersoon is een filosoof en redenaar, Gorgias genaamd.

Pikant detail is dat er sprake is van een ondergronds netwerk van prostituees, wiens inlichtingen cruciaal blijken bij het aanduiden van de daders en het leveren van bewijsmateriaal.

 

Baron von Munchafen verklaart in een officiële persmededeling zijn volledige

medewerking te verlenen aan het onderzoek. Meer nog, hij financiert een team

van historici, letterkundigen en archeologen om de boeken te onderzoeken en te vertalen. Hij heeft ook reeds contacten met de uitgeverswereld om de zogenaamde

"Gorgias-mysteries" te publiceren en toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!